Werkwijze

Screening

Als een aanmelding binnen komt nemen wij contact op voor een telefonische screening. De screening is bedoeld om uw zorgvraag en verwachtingen goed in kaart te brengen en een goed oordeel te vormen of u bij ons aan het juiste adres bent (of wij uw hulpvraag op adequate en verantwoorde wijze in behandeling kunnen nemen). Tijdens het MDO (multidisciplinair teamoverleg, zie Medewerkers) wordt de screening besproken en wordt besloten of wel of niet overgegaan kan worden naar de intakefase. Het secretariaat belt u hierover. Als wordt overgegaan naar vervolg dan start uw aanmelding. De wachttijd voor de intake gaat dan in.

De procedure van diagnostiek en/of behandeling, te onderscheiden in vier fasen:

Aanmelding

Alvorens te kunnen starten met de intake dienen wij een verwijsbrief en kopie paspoort van u te ontvangen (schrijft u er kopie op) (eis overheid). Na het eerste MDO vanaf uw aanmelding wordt u gebeld voor het inplannen van een intakegesprek of vervolg. Bij aanvang wordt u via e-mail een vragenlijst toegestuurd, deze is bedoeld voor kwaliteitsmeting/routine outcome monitoring (ROM) als eerste meetmoment.

Intakefase

Kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden en onderzoek m.b.v. vragenlijsten. Afronding met een adviesgesprek, waarin een behandelovereenkomst wordt opgemaakt. Na akkoord start de diagnostiek en/of behandelfase.

Behandeling

Samen met uw behandelend psycholoog/orthopedagoog werkt u aan verandering van uw problemen of klachten. ROM vragenlijst kan nogmaals worden verzonden om de behandeling te evalueren en zo nodig bij te kunnen sturen.

Op dit moment is farmacotherapie enkel mogelijk in praktijklocatie Vught. Wij zijn in overleg met psychiater voor praktijklocatie Nijmegen. Tot nadere ontwikkeling zal sprake zijn van doorverwijzing voor farmacotherapie indien geïndiceerd.

Evaluatie en afronding

Beëindiging van de behandeling vindt in een afsluitend gesprek plaats, niet per telefoon of schriftelijk. Bij afronding wordt u weer via e-mail een vragenlijst toegestuurd (ROM) als eind meetmoment en evaluatie.

Werkrelatie: We vinden een goede samenwerking met u van groot belang. Als u zich zorgen maakt over de samenwerking met, de bejegening of werkrelatie met uw behandelaar, laat u het dan zo snel mogelijk weten. U kunt dit met uw behandelaar bespreken of als dat niet lukt met de directrice (Mia Frumau) of u meldt dit bij het secretariaat (0736562156).

Afsluiting

Als de klachten en problemen genoeg verminderd zijn, is het tijd om afscheid te gaan nemen. De contacten worden afgebouwd en het dossier wordt gesloten. Dat is een goed moment om met elkaar te bespreken of de veranderingen ook blijvend zijn. Na afsluiting wordt de huisarts ook weer geïnformeerd. Dan is hij of zij helemaal op de hoogte. Als er na een tijdje weer opnieuw een reden is om een verwijzing te vragen, dan is het handig dat de huisarts weet hoe het de vorige keer gegaan is.