Vertrouwelijkheid

Alle informatie die ik u geef, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er is een beroepsgeheim en dat betekent dat ik met niemand over de dingen die u haar toevertrouwd mag praten of schrijven zonder dat u haar daarvoor expliciet toestemming geeft. Het secretariaat en de medewerkers hebben schriftelijk verklaard om deze vertrouwelijkheid te bewaren.

Het dossier dat ik over het contact met u aanleg, wordt veilig opgeslagen. Nadat een contact beëindigd is, worden dossiers 15 jaar lang bewaard. Daarna worden ze zodanig vernietigd dat ze door niemand meer te lezen zijn. Zelf kunt u verzoeken, als u daar aanleiding toe ziet, al eerder uw dossier te vernietigen. Tevens hebt u recht op inzage in het dossier.  Hiervoor moet u een afspraak met mij maken, omdat ik verplicht ben u bij het lezen van uw dossier uitleg te geven. U kunt een kopie van uw dossier opvragen. U tekent dan een verklaring waarin u zelf de verantwoordelijkheid voor het ordelijk beheer van die gegevens op u neemt.  Aan het maken van een afspraak voor uitleg van uw dossier en het opvragen van kopieën uit het dossier zijn enige administratieve kosten verbonden.

Veel van mijn cliënten worden verwezen door hun huisarts. Voor overleg met andere professionals, uw huisarts of school wordt u vooraf om een schriftelijke toestemming gevraagd. Verslagen aan derden worden aan u persoonlijk toegezonden, zodat u ze kunt inzien en doorzenden naar andere betrokkenen.