Verwijzing

Verwijzing naar deze praktijk:

Uw huisarts of verwijzer zal naar deze praktijk verwijzen en/of uw gemeente (voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar) geeft een beschikking af. U kunt via de gemeente bij mij/ons terecht komen of via een huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Als de route via een arts wordt bewandeld, dan bekijk ik op basis van de verwijzing van die arts welke voorziening in dat geval gepast is. Die voorziening wordt vastgelegd in een beschikking van het college/gemeente. Als de route via de gemeente loopt dan gaat u met een team van de gemeente in gesprek en wordt de beschikking in overleg met u bepaald door de gemeente. Als de gemeente hierover nog vragen heeft kan deze in contact treden met een expertpool waar ik ook deel van uitmaak. We werken zowel in de Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) als Specialistische GGZ (SGGZ). Om duidelijk te maken en te beslissen wanneer naar de BGGGZ of SGGZ in deze praktijk verwezen kan worden kunt u hieronder een door ons ontwikkeld stroomdiagram downloaden.

Klik op de link hieronder voor een stroomdiagram voor de behandeling Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ binnen Psychologiepraktijk Frumau. U kunt dit stroomdiagram met uw verwijzer doorspreken of doormailen.

Stroomdiagram behandeling Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Verwijzing door deze praktijk naar een andere instelling:

Na de kennismakingsfase wordt in sommige gevallen direct een voorstel tot verwijzing naar een andere hulpverlenende instantie gedaan. Soms is het, na een periode van behandeling alhier, nodig om u te verwijzen naar een andere hulpverlenende instantie. Het kan zijn dat een klacht hardnekkiger is dan in eerste instantie het geval leek te zijn.  Ook is het mogelijk dat onder een laag van klachten en symptomen problemen naar boven komen die specialistische en intensievere hulp behoeven dan welke ik in de eerste of tweede lijn kan bieden. Als het budget beschikbaar gesteld door een gemeente aan Psychologenpraktijk Frumau (of een andere praktijk of instelling) is het beleid van uw gemeente dat er door de praktijk wordt doorverwezen naar een praktijk die nog wel hulpverlening kan bieden. Deze eventuele verwijzing zal dan uiteraard in overleg met u, en als u wilt met uw huisarts, gebeuren.