Home

Welkom op onze website.
PPF Centrum voor HoogOntwikkelingsPotentieel (voorheen Psychologenpraktijk Frumau), is een praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een hoog ontwikkelingspotentieel.
Kijkt u gerust verder op de website voor meer informatie en antwoorden op uw vragen. Indien u een aanmelding bij ons overweegt of indien er sprake is van spoed wijzen wij u erop het kopje ‘Belangrijke informatie’ op deze pagina door te nemen.
Voor verdere vragen of voor een afspraak kunt u contact opnemen via onze Contact pagina.


 

Voor wie?

Lees verder via onderstaande link waarvoor een kind, jongere of volwassene terecht kan in deze praktijk.

Lees meer over ons

Hoe werken wij?

Lees verder over de verschillende werkvormen die worden aangeboden door de praktijk via onderstaande link.

Lees meer over hoe wij werken


Locatie

PPF Centrum heeft locaties in Vught en Nijmegen.
Hoofdlocatie en postadres: Wij zijn gevestigd op de Schoonveldsingel 14A, 5262XM, te Vught. De ingang naar de praktijk is door het steegje naast huisnummer 7.

Naast onze hoofdlocatie op de Schoonveldsingel hebben wij nog 2 andere locaties:

  • Onze 2e locatie is Esscheweg 30, 5262TX, te Vught.
  • Onze 3e locatie is Nieuwstadweg 7, 6545 AM, te Nijmegen (postadres: Schoonveldsingel 14A, 5262XM, Vught).
 

Belangrijke informatie

Waarneemregeling
Op het moment dat uw behandelaar niet beschikbaar is door verlof of ziekte zal deze of het secretariaat u een andere regiebehandelaar toewijzen. Buiten kantooruren zijn wij niet bereikbaar, dit houdt in dat u als er sprake is van crisis contact dient op te nemen met uw huisarts of de crisisdienst (via huisartsenpost).
 
Instructie hoe te handelen bij crisis
Als er sprake is van crisis of spoed raden we u aan contact op te nemen met uw huisarts of de crisisdienst (via huisartsenpost). Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie dan belt u 112.
 
U kunt daarna tijdens kantooruren contact met ons opnemen via 0736562156. Als Gerard uw behandelaar is, kunt u rechtstreeks met hem contact opnemen.
Wij verzoeken u om buiten kantooruren het antwoordapparaat in te spreken of uw behandelaar te mailen, zodat deze op de hoogte is en de volgende werkdag contact met u kan opnemen.

SENG-model oudergroepen (SMPG)

Wilt u als ouder in een veilige en ondersteunende omgeving, onder deskundige begeleiding, op een positieve en constructieve wijze met elkaar in gesprek gaan over het omgaan met uitdagingen, inspelen op behoeftes en zien van ontwikkelingskansen van uw kind(eren):
Klik dan hier voor meer informatie over de SENG-model oudergroepen (SMPG).


Minisymposium PPFrumau: Sal Mendaglio

In this lecture, Sal Mendaglio describes the conceptual framework that he developed to guide his work with clients who are gifted.


Hoogbegaafd?

Kinderen en jongeren labelen als ‘hoogbegaafd’ leidt tot misverstanden en is strijdig met actuele psychologische inzichten. De psychologische diversiteit onder ‘hoogbegaafden’ is indrukwekkender dan de overeenstemming en er is onvoldoende empirische steun voor ‘hoogbegaafdheid’ als afzonderlijke categorie. Feitelijk is het (nog) onduidelijk wat ’hoogbegaafdheid’ precies is en identificatie van ’hoogbegaafdheid’ door een intelligentietest alleen is niet mogelijk. Wij richten de aandacht niet op een statisch label (‘hoogbegaafdheid’), maar accentueren het psychologisch proces, waarin kinderen hun vermogen en talent kunnen ontwikkelen naar een expertniveau. Dit door adequate stimulering en de actieve inspanning van deze kinderen zelf.

Lees hierover meer in mijn artikel: Hoogbegaafdheid, het label voorbij?


Talent Point

De praktijk maakt als European Talent Point deel uit van het European Talent Support Network (ETSN). We zijn daarmee ook vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN).  Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is het de missie van NTCN om bij te dragen aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland.

 

KVK

PPF Centrum voor Hoog Ontwikkelingspotentieel: 81401256
PPF Integraal Kennisdomein: 81405987
PPF Jeugdzorg: 81410247

Privacy statement PPF Centrum

Wij hechten waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van onze website of onze praktijk en tijdens mailverkeer worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Hierbij houden wij (secretariaat en behandelaren) ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving. Uiteraard zullen wij uw persoonlijke gegevens niet delen of verkopen (voor commerciële doeleinden).

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij doen er ons uiterste best voor om onze website te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Google Analytics Privacy/cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan: secretariaat@ppfcentrum.nl