Wetenschap

PPF Centrum houdt zich bezig met verschillende wetenschappelijke projecten. Er zijn lopende onderzoeken over de cliëntenpopulatie en verleende zorg binnen PPFCentrum (ism. Breinsteyn), lopend promotieonderzoek en internationaal onderzoek zoals in samenwerking met de universiteit van Calgary. Zie ook onze publicaties.

Wetenschappelijke staf

Onze wetenschappelijke staf bestaat uit

Voorzitter: Prof. Dr. Anouke Bakx

Anouke Bakx is voorzitter van de wetenschappelijke staf van het PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel. Ze is bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit en ook werkt zij als lector Goed leraarschap, goed leiderschap aan Fontys Hogescholen. Ze is initiator van de onderwijsonderzoekswerkplaatsen POINT (2015) (Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent). Ze is medeoprichter van het Wetenschappelijk Expertisecentrum RATiO (2019) (Radboud Talent in Ontwikkeling). Anouke publiceert haar onderzoek in wetenschappelijke en praktijkgerichte tijdschriften. De verbinding tussen wetenschap en praktijk staat in haar werk centraal. Dit is terug te zien in de ontwikkeling van praktijkgerichte materialen, gevoed vanuit wetenschap. Zo schreef zij een aantal boeken voor basisschoolleraren (in opleiding), waaronder De pedagogisch sensitieve leraar (2015), Werken met begaafde leerlingen in de klas (2016), Cyclisch onderwijs ontwerpen (2017) en Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen (2021) en ontwikkelde zij met het POINT-team het professionaliseringsspel hoogbegaafdheid enIQma. Anouke Bakx is bestuurslid van het National Talent Centre of the Netherlands.

Leden:

Dr. Willy Peters

Fenne Frumau MScRes.

Dr. Serge Walvoort (vanaf 01-02-2022) (KNP)

Drs. Mia Frumau (buitenpromovendus)

Drs. Ton Gofers (KP)

Drs. Barend van Tussenbroek (KP)