Gave Peers

Gave Peers is een groepstherapie voor kinderen met hoog ontwikkelingspotentieel.

Introductie

U kunt in onze folder over Gave Peers informatie lezen over Gave Peers. Indien u als ouders na het lezen van deze informatiefolder belangstelling heeft voor deze manier van begeleiden van kinderen met potentieel, kunt u uw kind aanmelden.

Wat sommige kinderen met hoog ontwikkelingspotentieel moeilijk vinden
 • Sommige kinderen stoppen met taken als deze (te) moeilijk worden. Ze blokkeren bij de gedachte dat ze misschien zouden kunnen falen. Ze hebben weinig ervaring met falen, kunnen dit niet hanteren en daarom gaan ze mogelijk falen uit de weg. Hierdoor kan angst om te falen ontstaan.
 • Sommige kinderen vervelen zich heel erg op school en soms ook thuis. Ze hebben veel meer stimulering nodig dan geboden wordt door de omgeving. Hoewel deze kinderen vaak wel creatief zijn, weten ze hier niet mee om te gaan.
 • Sommige kinderen hebben al veel negatieve ervaringen opgedaan in het contact met leeftijdsgenoten. Vaak stellen ze zich dominant op wat kan botsen of laten juist weinig van zichzelf zien.
 • Sommige kinderen nemen zoveel waar, pikken zoveel informatie op vanuit de omgeving. Maar nog niet goed kunnen plaatsen dat dit zo is.
Wat gebeurt er tijdens de cursus?

Er kunnen max. aan elke groep ong. acht kinderen meedoen. De groep komt ongeveer tien keer bij elkaar, zie folder. Tijdens die bijeenkomsten leren kinderen van en met elkaar op een speelse, niet bedreigende manier, allerlei vaardigheden, zoals:

 • Inzicht in krachten, in je kracht leren staan
 • Beter leren omgaan met faalervaringen, verminderen van faalangst
 • Praktische en creatieve intelligentie vergroten
 • Leren omgaan met verveling
 • Sociale vaardigheden, zoals leren samenwerken en leiding nemen
 • In gesprek gaan over je anders voelen en pesten
 • Leren jezelf te verplaatsen in de ander
 • Filosoferen, wijsheid en omgaan met verveling

Tevens zal aandacht besteed worden aan de door de kinderen geopperde onderwerpen die op dat moment aan de orde komen.

Kinderen leren al deze dingen door erover te praten en ermee te oefenen in rollenspelen, creatieve uitingsvormen, spellen e.d.

Samenwerking met de ouders en leerkrachten

Samenwerking wordt door ons van groot belang geacht. Ouders en school worden interactief betrokken bij de therapie. Aanvullend wordt voor ouders een spreekuur georganiseerd.

Begeleiding

De bijeenkomsten worden georganiseerd en begeleid door behandelaren van PPF Centrum.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze cursus (inclusief oudergesprek en materialen) zijn € 900,00.
Optioneel zijn workshops voor ouders en leerkrachten. De kosten voor deze workshops (elk 90 minuten) zijn € 200,00 per workshop.
Afhankelijk van vergoeding vanuit de gemeente kunnen de kosten worden vergoed. Eventuele kosten voor een aparte intake of sessie staan op de site bij Tarieven.