Rupsers

Een unieke combinatie van gespecialiseerde zorg en onderwijs voor dreigende drop-outs met een hoog ontwikkelingspotentieel. Locatie Vught.

“Het heet Rupsers, omdat jullie ons helpen om uit te groeien tot prachtige vlinders” – J. (ontwerper logo)

Bij Rupsers werken we aan het vergroten en versterken van:
Welbevinden, mentaliseren, zelfkennis en zelfbeeld, praktische intelligentie & executieve functies, vaardigheden tot samenwerken, en Goodness-of-fit bevorderen.

De leerlingen nemen maximaal een schooljaar een dag(deel) per week deel aan de groep.
Meer informatie is te verkrijgen via de praktijk.

Begeleiders Rupsers:
Marij Persons (Specialist in Gifted Education, ECHA)
Mia Frumau-van Pinxten (Psychotherapeut K&J, GZ-psycholoog, praktijkhouder)

Wetenschappelijk onderzoek:
Fenne Frumau (GZ-psycholoog)
Willy Peters (GZ-psycholoog)