Klachten

Ons beroepsmatig handelen, toetsen we aan de hand van Beroepsethiek voor Psychologen/Psychotherapeuten, die door het Nederlands Instituut van Psychologen uit Amsterdam (NIP) of Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten zijn vastgesteld en uitgegeven. De genoemde regels rondom vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zoals u hier eerder heeft kunnen lezen komen bijvoorbeeld uit de beroepscode. Alle collega’s zijn hierop aanspreekbaar.

Indien u klachten heeft, ontevreden bent over uw behandeling of vindt dat wij niet in overeenstemming met de beroepscode heb gehandeld, zijn er mogelijkheden om die klachten kenbaar te maken. Allereerst wendt u zich met uw klacht direct tot uw behandelaar of de klachtenfunctionaris Gerard van den Berg of de directie. Wij zullen van onze kant altijd proberen om uw klachten in een gesprek met u persoonlijk op te lossen.

Blijft uw klacht ondanks overleg binnen PPF Centrum bestaan, dan kunt u verhaal halen bij onderstaande instanties:

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Tel.: 020-6109596
www.NIP.nl

LVVP Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
Klachtenregeling conform de Wkkgz
Maliebaan 87
3581CG Utrecht
Tel.: 030-2364338
www.lvvp.nl

Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP)
Postbus 9191
3506GC Utrecht
Tel.: 030-2661661

Wij zijn aangesloten bij LVVP klachtenfunctionarissen.

Hierbij vindt u een link naar de klachten- en geschillenregeling , zodat u als, cliënt weet waar en hoe u een klacht kunt indienen: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

Mocht u -alvorens deze een klacht indient- vragen hebben over tarieven of regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via tel: (030) 236 43 38 of via t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.infoWij zijn aangesloten bij LVVP klachtenfunctionarissen. Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, dient u bij voorkeur eerst het LVVP-klachtenformulier in te vullen. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch te bereiken op tel: (088) 234 16 06.