Therapiemethode

Onze methode is eclectisch en op maat. De eclectische benadering houdt in dat er sprake is van een combinatie van verschillende therapeutische richtingen. De therapie kan verschillende technieken bevatten, dit is o.a. afhankelijk van de therapeut.

Een vorm is psychotherapie. Dit is een vorm van psychologische behandeling die specialistisch is, waarbij de cliënt een proces van verandering doormaakt. De inzichtgevende persoonsgerichte psychotherapie wordt op dit moment door Mia Frumau-van Pinxten geprefereerd: De cliënt bepaalt zelf grotendeels waar de therapie heengaat. Het uitgangspunt is persoonlijke ontwikkeling. Dit heeft vanzelfsprekend meer zelfreflectie en zelfkennis tot gevolg. Behalve positieve eigenschappen, zal de cliënt ook negatieve eigenschappen van zichzelf leren erkennen. Het uiteindelijke doel hiervan is zelfaanvaarding, door middel van het ervaren van gedachten en gevoelens van binnen uit. Dit kan leiden tot een beter uitgebalanceerd leven.

miatek1

Beeldende middelen

Het werken met beeldende middelen is een therapievorm uit de creatieve therapie.  Het doel is door beeldende middelen zoals tekenen en schilderen een veranderingsproces te bewerkstelligen. Het is een therapie die als doel acceptatie-, veranderings- en ontwikkelingsproccessen wil behalen. Deze verandering vindt plaats in het beeldend werken. De dialoog tussen uw kind, de werkstukken en therapeut is belangrijk in dit proces. Het is dan gemakkelijker uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat. Of juist omdat veel kinderen en jongeren in deze praktijk verbaal erg sterk zijn, kunnen ze hun gevoelens hiermee te ver van zichzelf weghouden. Beeldende middelen en onderbouwde methodieken kunnen worden gebruikt in de behandeling om onbewuste behoeften en gevoelens bewust en hanteerbaar te maken. Hierdoor kan uw kind of kun je inzicht krijgen, verwerken en verrijken, maar ook het cognitief of lichamelijk functioneren kan vooruit gaan.