Aanmelden


Contracten

We hebben contracten met 4 regio’s:

  • Regio Noord/Oost Brabant (Hoofdlocatie)
  • Rijk van Nijmegen
  • Wijchen
  • Regio centraal Gelderland

Hieronder vallen voor ons: Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Westervoort.

Cliënten uit andere regio’s kunnen alleen bij ons terecht als ze zelf betalen of een maatwerkovereenkomst met de gemeente aangaan. Dit is nu niet mogelijk door aanmeldstop.


Aanmelden PPF Jeugdzorg

Op dit moment (d.d. 3-11-2023) is de aanmeldstop opgeheven voor jeugd (t/m 17 jaar) voor zorgregio Nijmegen en ‘s-Hertogenbosch.

Als u in een zorgregio Nijmegen of ‘s-Hertogenbosch woont, dan kunt u uw kind weer aanmelden voor de wachtlijst bij PPF Jeugdzorg. Dat doet u door het aanmeldformulier voor uw kind in te vullen en ondertekend te versturen naar het secretariaat. 

Als we uw aanmeldformulier ontvangen hebben dan nemen we contact met u op voor een telefonische screening. Aan de hand daarvan wordt besloten of u op de wachtlijst wordt geplaatst.
BELANGRIJK BERICHT: Op dit moment duurt het langer voor wij contact met u kunnen opnemen voor een screening. Dit in verband met veel aanmeldingen.

Aanmeldformulier PPF Jeugdzorg (kinderen en jongeren t/m 17 jaar)

Gelieve onderstaand aanmeldformulier voor kinderen en jongeren (t/m 17 jaar) in te vullen en ondertekend op te sturen. U kunt onderstaande knop gebruiken om deze via onze beveiligde omgeving (Zivver) naar ons te versturen.

Start veilig bericht

Indien u als ouder het aanmeldformulier invult en gescheiden bent, dient u aan te geven wie van de ouders het wettelijk gezag heeft. Als beide ouders dit hebben dan zijn we verplicht van beide ouders toestemming te krijgen voor de aanmelding. Als een van de ouders alleen het gezag dienen we hier een uittreksel van te ontvangen. Dit zijn beide wettelijke verplichtingen.

Jongeren vragenlijst (vanaf 12 jaar)

Onderstaande vragenlijst is voor jongeren (vanaf 12 jaar), die na een screening op de wachtlijst zijn geplaatst en vervolgens worden uitgenodigd op een intakegesprek. Voor de eerste afspraak kun je als jongere onderstaande vragenlijst invullen en opsturen of meenemen naar het gesprek. De antwoorden op de vragen helpen ons om je sneller te leren kennen en te weten wat je nodig hebt. Als je deze vragenlijst invult dan kunnen we tijdens het eerste gesprek doorgaan op wat je al hebt ingevuld. Het is natuurlijk geen verplichting, dus als je liever je verhaal en vragen aan ons vertelt en de lijst niet invult is dat ook prima.

Vragenlijst voor jongeren


Aanmelden PPF Volwassenenzorg

Op dit moment (d.d. 3-11-2023) hanteren wij een aanmeldstop voor volwassenenzorg (vanaf 18 jaar) voor alle zorgregio’s.

Wij moeten helaas mededelen dat u zich niet kunt aanmelden bij PPF Centrum voor volwassenenzorg tot de aanmeldstop is opgeheven. Dat houdt in dat cliënten niet kunnen worden aangemeld en ook niet op een wachtlijst kunnen worden geplaatst. De wachtlijst voor de screening is op dit moment zo lang dat we het niet meer verantwoord vinden om daar nieuwe cliënten aan toe te voegen.

Zodra deze aanmeldstop wordt opgeheven wordt dit op de website vermeld. Wij kunnen u geen inschatting geven over de duur van deze aanmeldstop. Onze welgemeende excuses.

U kunt contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmeldformulier PPF Jeugdzorg (kinderen en jongeren t/m 17 jaar)

Gelieve onderstaand aanmeldformulier voor volwassenen (vanaf 18 jaar) enkel op verzoek van een medewerker van PPF in te vullen en ondertekend op te sturen. U kunt onderstaande knop gebruiken om deze via onze beveiligde omgeving (Zivver) naar ons te versturen.

Start veilig bericht


Contracten

We hebben contracten met 4 regio’s:

  • Regio Noord/Oost Brabant (Hoofdlocatie)
  • Rijk van Nijmegen
  • Wijchen
  • Regio centraal Gelderland

Hieronder vallen voor ons: Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Westervoort.

Wij hanteren op huidig moment (3-11-2023) een cliëntenstop voor alle cliënten uit andere zorgregio’s. Zodra de aanmeldstop voor cliënten uit andere regio’s is opgeheven kunnen deze cliënten alleen bij ons terecht als ze zelf betalen of een maatwerkovereenkomst met de gemeente aangaan. Dit is nu niet mogelijk door aanmeldstop.


Privacystatement en vragenlijsten

Via onderstaande links kun je de vragenlijsten ter voorbereiding van de gesprekken downloaden.

Privacystatement

Vragenlijst voor ouders/verzorgers

Vragenlijst voor jongeren

Vragenlijst voor scholen