Aanmelden

Wij hebben momenteel een aanmeldstop (per 01/02/2022) voor beide praktijken voor Jeugd en Volwassenen.

De aanmeldingswachttijd is normaal gesproken per gemeente verschillend, zie kopjes bij Aanmeldingswachttijd (2022). U heeft een beschikking van de gemeente nodig om vergoedde zorg te kunnen ontvangen. De verwijsbrief van de huisarts is gelijk aan de beschikking van de gemeente. De stappen die de praktijk zet zijn dan: het maandelijks melden aan de gemeente welke consulten er zijn aangeboden bij welke cliënten en de verwijsbrief in het dossier voegen. Een huisarts mag een verwijzing afgeven naar alle vormen van jeugdhulp. Als een cliënt wil dat dit vastgelegd wordt in een beschikking, dan kan deze cliënt zich melden bij het BJG in de wijk en kunnen zij na een gesprek met de cliënt voor een beschikking zorgen. U kunt in plaats van een verwijsbrief van de huisarts zelf een beschikking aanvragen bij BJG/wijkteam per gemeente, u gaat dan een gesprek aan met de gemeente, dan kan na besluit een beschikking worden gegeven. Op het moment dat wij een beschikking van de gemeente hebben ontvangen voor uw kind, kunnen we de behandeling inplannen.

Aanmelding kinderen en jongeren (tot 18 jaar)

U kunt het aanmeldformulier voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) invullen en opsturen via Zivver (zie knop hieronder) voor uw eerste afspraak. Daarnaast verzoeken wij u om een geldig ID/paspoort mee te nemen bij uw eerste afspraak. Deze zal dan worden gecontroleerd. U kunt onderstaande knop gebruiken om veilig een mail of documenten naar ons te versturen.

Aanmeldformulier voor ouders/verzorgers en jeugd (tot 18 jaar)

Start veilig bericht

Voor aanmeldingen door ouders is het nodig dat u als u gescheiden bent aangeeft wie het wettelijk gezag heeft. Als beide ouders dit hebben dan zijn we verplicht van beide ouders toestemming te krijgen voor de aanmelding. Als een van de ouders alleen het gezag heeft dan ontvangen we graag een uittreksel hiervan. Dit zijn beide wettelijke verplichtingen.

Als we uw aanmeldformulier ontvangen hebben dan laten we het u weten. In het algemeen kan er een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt. Mocht het aantal aanmeldingen sterk oplopen dan hanteren we een wachttijd die flexibel is en tussen de 3-15 weken ligt.

Aanmelding jongeren (vanaf 12 jaar) en jongvolwassenen (vanaf 18 jaar)

U kunt het aanmeldformulier voor ouders/verzorgers en jeugd (tot 18 jaar) of voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) invullen en opsturen via Zivver (zie knop hieronder) voor uw eerste afspraak. Daarnaast verzoeken wij u om een geldig ID/paspoort mee te nemen bij uw eerste afspraak. Deze zal dan worden gecontroleerd. U kunt onderstaande knop gebruiken om veilig een mail of documenten naar ons te versturen.

Aanmeldformulier voor ouders/verzorgers en jeugd (tot 18 jaar)

Aanmeldformulier voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar)

Start veilig bericht

Dan kun je nog de vragenlijst ”jongeren” downloaden. De vragenlijst ”jongeren” staat vol vragen, waarbij jouw antwoorden ons helpen om je sneller te leren kennen en te weten wat je nodig hebt. Als je deze vragenlijst invult dan kunnen we tijdens het eerste gesprek doorgaan op wat je al hebt ingevuld. Het is natuurlijk geen verplichting, dus als je liever je verhaal en vragen aan ons vertelt en de lijst niet invult is dat ook prima.

Vragenlijst voor jongeren

Als we je aanmeldformulier ontvangen hebben dan laten we het je weten. In het algemeen kan er een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt. Mocht het aantal aanmeldingen sterk oplopen dan hanteren we een wachttijd die flexibel is en tussen de 3-15 weken ligt.

Aanmeldingswachttijd (per 01/02/2022)

Volwassenen:

  • Aanmeldstop*

Jeugd:

  • Aanmeldstop*
*Voor meer informatie belt u met het secretariaat
Uitzonderingen in crisis-situaties: U kunt in dergelijke situaties na overleg altijd bij ons terecht.

We hebben contracten met 4 regio’s:

-Regio Noord/Oost Brabant (Hoofdlocatie)

  • Er is momenteel een intakestop

-Rijk van Nijmegen

  • Er is momenteel een intakestop

-Wijchen

  • Er is momenteel een intakestop

-Regio centraal Gelderland

Hieronder vallen voor ons: Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Westervoort.

  • Er is momenteel een intakestop

-Overige regio’s:

Cliënten uit andere regio’s kunnen alleen terecht als ze zelf betalen of een maatwerkovereenkomst met de gemeente aangaan.
  • Er is momenteel een intakestop

-Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons (zie Contact), de gemeente of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw gemeente (bij kind en jeugd/zorgverzekeraar bij volwassenen) kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Aanmeldingsformulieren en vragenlijsten

Via onderstaande links kun je de vragenlijsten ter voorbereiding van de gesprekken downloaden.

Privacystatement

Aanmeldformulier voor ouders/verzorgers en kind (tot 18 jaar)

Aanmeldformulier voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar)

Vragenlijst voor ouders/verzorgers

Vragenlijst voor jongeren

Vragenlijst voor scholen