Over ons

PPF Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel

Wij streven als hoofddoel het welbevinden van het individu met een hoog ontwikkelingspotentieel in de brede context na. Wij beogen dit te bereiken door het bieden van gespecialiseerde diagnostiek en specialistische behandelingen gericht op complexe psychische problematiek.

Mogelijk herkent u of uw kind zich in onderstaande:

 • Als je / je kind een voorlijke ontwikkeling of een hoog bewustzijn hebt.
 • Als je / je kind het leed van de wereld op je schouders voelt.
 • Als je / je kind angsten ontwikkelt.
 • Als je / je kind interne sterke kanten en ontwikkelpunten in kaart wilt brengen.
 • Als je wilt weten wat je / je kind vanuit de omgeving blokkeert en remt, maar ook steunt en waar je behoefte aan hebt.
 • Als je / je kind niet lekker in je vel zit.
 • Als je / je kind zich anders voelt.
 • Als je / je kind zich niet geaccepteerd voelt.
 • Als je heel sensitief of intens bent en niet weet hoe ermee goed om te gaan, of als je kind zo is.
 • Als je / je kind zich verveelt en uitdaging zoekt of als je een bore-out ontwikkelt.
 • Als je of je kind last hebt van depressieve gevoelens.
 • Als je of je kind een onderpresteerder bent.
 • Als je het gevoel hebt dat er nog iets anders speelt en via psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek uitsluitsel wilt over wat de verklaringen zijn voor je gedrag of dat van je kind.

Wij zijn van mening dat voorlijke kinderen/jongeren (in vergelijking met leeftijdsgenoten) of volwassenen net zo min sociaal of emotioneel extra kwetsbaar zijn, als dat ze minder psychische klachten kunnen ontwikkelen.

Wij bieden expliciet ondersteuning en hulp aan die cognitief voorlijke en creatief sterke kinderen, jongeren en volwassenen die last hebben van psychische problemen, aanlopen tegen een interne discrepantie of externe mismatch.

Binnen onze holistische benaderingswijze diagnosticeren, adviseren, behandelen en begeleiden wij kinderen, systemen en volwassenen met zowel enkelvoudige als complexe problematiek.

Lees verder bij onze Werkwijze.

Clientenraad

Hallo! Wij zijn Lara en Thijs en wij vormen de cliëntenraad voor PPF. 

Het PPF Centrum is toegewijd aan het leveren van de beste zorg voor alle cliënten. Om dit ook vanuit het perspectief van de cliënt te doen is de Cliëntenraad opgericht.

Het doel van de cliëntenraad is om uw ervaring als cliënt, ouder of verzorger bij het PPF zo goed mogelijk te maken. Loopt u bijvoorbeeld tegen problemen aan bij het maken van afspraken. Heeft u een idee hoe zaken beter of anders kunnen? Laat het ons weten! U kunt ons bereiken via onderstaand mailadres clientenraad@ppfcentrum.nl

PPF Centrum Organisatie

PPF Centrum Organisatie