Scholing

Medewerkers van de praktijk, waaronder docenten Mia Frumau-van Pinxten, Fenne Frumau, Willy Peters, geven regelmatig scholing aan (zorg)professionals met als doel kennisvergroting en verspreiding, en meer aandacht voor de specialistische hulp bij deze doelgroep.

Diverse leergangen over hoog ontwikkelingspotentieel worden gegeven in samenwerking met de RINO groep, RINO Zuid en RINO Amsterdam.