Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

 1. Pinxten, W. L., Derksen, J. J. L., & Peters, W. A. M. (2023). The Psychological World of Highly Gifted Young Adults: a Follow-up Study. Trends in Psychology, 1-27. https://doi.org/10.1007/s43076-023-00313-8
 2. Gerritsen, S. L., Poorthuis, A. M., Bakx, A., & Hornstra, L. (2023). (Not) swimming with the big fish: Primary school students’ competence satisfaction and frustration in high-ability pull-out classesContemporary Educational Psychology73, 102171
 3. Samsen‐Bronsveld, H. E., Van der Ven, S. H., Speetjens, P. P., & Bakx, A. W. (2022). Impact of the COVID‐19 lockdown on gifted and non‐gifted primary school students’ well‐being and motivation from a self‐determination perspective. Journal of Research in Special Educational Needs. doi: 10.1111/1471-3802.12583
 4. Hornstra, L., Van den Bergh, L., Denissen, J., Diepstraten, I., & Bakx, A. (2021). Parents’ perceptions of secondary school students’ motivation and well-being before and during the COVID-19 lockdown: The moderating role of student characteristics. Journal of Research in Special Educational Needs. doi: 10.1111/1471-3802.12551
 5. Sharell Bas, S., Kaandorp, M., De Kleijn, Z., Braaksma, W., Bakx, A., & Greven, C. (2021). Experiences of Adults High in the Personality Trait Sensory Processing Sensitivity: A Qualitative Study. Journal of Clinical Medicine, 10(21), 4912. doi: 10.3390/jcm10214912
 6. Bakx, A., Samsen-Bronsveld, E., Van Elderen, L., & Van Horssen-Sollie, J. (2021). Self-Descriptions of High-Performing and Regular-Performing Primary School Students: An Open, Exploratory Study. Roeper Review, 43(4), 256-271. doi: 10.1080/02783193.2021.1967543
 7. Frumau-van Pinxten, W.L., Derksen, J.J.L., & Peters, W.A.M. (2020). The Challenges of Identity Development for Gifted Individuals and the Role of Persona
  https://www.gifteddevelopment.org/gdcstore/p/volume18
 8. Hornstra, L., Bakx, A., Mathijssen, S., & Denissen, J. J. (2020). Motivating gifted and non-gifted students in regular primary schools: A self-determination perspective. Learning and Individual Differences, 80, 101871.
 9. Persons M., de Groot Y., Stoffels-Engering A. (2020). Using the TASC Wheel in one-day-a-week class for gifted students: Project Art. Gifted Education International, 36(1), 17-25. doi: 10.1177/0261429419871657
 10. Meens, E., Bakx, A., Mulder, J., & Denissen, J. (2019). The Development and Validation of an Interest and Skill Inventory on Educational Choices (ISEC). European Journal of Psychological Assessment, 1-12. doi: 10.1027/1015-5759/a000546
 11. Meens, E., & Bakx, A. (2019). Student teachers’ motives for participating in the teacher training program: a qualitative comparison between continuing students and switch students. European Journal of Teacher Education. doi: 10.1080/02619768.2019.1652900
 12. Bakx, A. (2019). Begaafde leerling zoekt leerkracht.Oratie. Nijmegen: Radboud Universiteit.
 13. Bakx, A., van Houtert, T. , van den Brand, M. & Hornstra, L. (2019). A comparison of high-ability pupils’ views versus regular ability pupils’ views of characteristics of good primary school teachers. Educational Studies, 45(1),35-56. doi: 10.1080/03055698.2017.1390443.
 14. Meens, E., Denissen, J., Klimstra, T. & Bakx, A. (2018).The association of identity and motivation with students’ academic achievement in higher education. Learning and Individual Differences64, 54-70.
 15. POSI model (de engelse versie van KOKO): poster presentatie ECHA conference Vienna (2016).
  klik op de afbeelding om de grote poster te bekijken

  Poster POSI (quote)
 16. Frumau, M., Derksen,J.J.L. & Peters, W. (2011). Hoogbegaafdheid: het label voorbij. GZ-Psychologie, 5, 32-37.

Whitepapers

 1. Whitepaper ASS en/of hoogbegaafdheid

Boeken

 1. Frumau, M. (2022). Hoogbegaafdheid: emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen. Toolbox voor de praktijk. Houten: bohn stafleu van loghum.
 2. Bakx, A., Weterings, A., & Van Gerven (2021). Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen. Huizen: Pica.
 3. Bakx, A., Ros, A., & Bolhuis, E. (2017; 2019). Cyclisch onderwijs ontwerpen: In vijf stappen naar passende leeractiviteiten. Bussum: Coutinho.

Praktijkpublicaties

 1. Bakx, A. (2021).  Het goede doen, ook in de ogen van het kind, 13-16. In: Hoogbegaafdheid special: Met andere ogen, 1-22. met_andere_ogen_-_hoogbegaafdheid_-_special_12.pdf (aanpakmetandereogen.nl)
 2. Van Horssen-Sollie, J., Samsen-Bronsveld, E., Van Elderen, L., & Bakx, A. (2021). Wie ben ik? Een onderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafde basisschoolleerlingen. Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching, 14-17.
 3. Bakx, A., Van Weerdenburg, M., Hoogeveen, L., & Kroesbergen, E., (2021). Samen komen we verder! Samenwerking tussen wetenschap en praktijk om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren. Gifted@248, 30-33.
 4. Van Wessum, L., Bakx, A., & Vrieling-Teunter, E. (2021). Succesvol professionaliseren van leraren: Hoe doe je dat? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 42(3), 44 – 53. magz_velov_42-3-5.pdf (brlo.nl)
 5. Samsen-Bronsveld, E., Smeets, K., Zeeuwen, J., & Bakx, A. (2021). Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen. Samenwerking tussen praktijk en wetenschap. Gifted@248, 22-26.
 6. Smeets, K., Samsen, E., van Horssen-Sollie, J., van Elderen, L., & Bakx, A. (2021). Hoe zien (hoog)begaafde kinderen zichzelf? Gifted@248, 12-15.
 7. Samsen, E., Laurens, N., Van Geloven, N., Heikamp, H., & Bakx, A. (2021). Professionaliseren met enIQma: Spel over (hoog)begaafdheid. LBBO Beter Begeleiden(mei), 30-33.
 8. Peijnenbrug, J., Samsen, E., Smeets, K., & Bakx, A. (2021). Professionaliseringsbehoeften van leerkrachten op het gebied van (hoog)begaafdheid. Talent, 23(1), 12-13.
 9. Professionaliseringsbehoeften van leerkrachten op het gebied van (hoog) begaafdheid – Talent (tijdschrifttalent.nl)
 10. Samsen, E., Smeets, K., Zeeuwen, J., & Bakx, A. (2021). Passend Onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen: Samenwerking tussen praktijk en wetenschap. gifted@248: Magazine over (hoog)begaafde kinderen,22-26.
 11. Bulthuis, E., Diepstraten, I., Weterings, A., & Bakx, A. (2021). (Hoog)begaafde studenten in het hoger onderwijs: percepties van ICT-docenten. OnderWijsTijd, 1(1), 27-33.
 12. Bakx, A., Samsen-Bronsveld, E., Smeets, K., & Hoogeveen, L. (2021) https://www.leraar24.nl/2625616/hoe-signaleer-je-hoogbegaafdheid/
 13. Smeets, K., Bakx, A., & Hornstra (2021). Leraar24.nl.https://www.leraar24.nl/2625576/onderpresteren-door-hoogbegaafden-en-wat-je-ertegen-kunt-doen/
 14. Bakx, A., Samsen, E., & Hoogeveen, L. (2020).Top 20 principes uit de psychologie voor het onderwijs aan en het leren van creatieve, getalenteerde en begaafde leerlingen voor de VVE, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Center for Psychology in Schools and Education, APA.
 15. Laurens, N., Heikamp, N., van Geloven, N., & Bakx, (2020). Spelend leren over (hoog)begaafdheid. Zorg Primair, 7, 25-27.
 16. Van Gerven, E., Bakx, A., & Weterings, A. (2020). De openheid om zonder label te kunnen werken, is ingehaald door  de praktische werkelijkheid.LBBO, magazine Beter Begeleiden, november, 12.
 17. Bakx, A., Samsen-Bronsveld, E. Hornstra, L., Diepstraten, I. Speetjens, S. Van den Bergh, L., Denissen, J., & Van der Ven, S. (2020). Het welzijn en motivatie van PO- en VO-leerlingen tijdens onderwijs op school en afstandsonderwijs: de visie van ouders. Factsheet. Tilburg/Nijmegen/Utrecht: POINT-onderzoekswerkplaats i.s.m. Nederlands Jeugdinstituut.
 18. Bronsveld, E. & Bakx, A. (2020). Professionaliseringsspel (hoog)begaafdheid. Didactief, juni 2020, https://didactiefonline.nl/artikel/professionaliseringsspel-hoogbegaafdheid
 19. Bakx, A. & Hoogeveen, L. (2020). Herkenning en erkenning van (hoog)begaafde leerlingen: behoefte aan kennis en ervaring bij leerkrachten. Zorg Primair, themanummer inclusiever onderwijs, 14-15.
 20. Van Elderen, L. & Bakx, A. (2020). Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen: de betekenis van kennis, attitude en leerkrachtvaardigheden in persoonlijke groei. ZorgPrimair, 4, 13-16.
 21. Bakx, A. (2020). Samen leren in het belang van begaafde leerlingen. LBBO Beter Begeleiden, maart(2), 30-34.
 22. Bakx, A. (2020). Onderwijsonderzoekswerkplaats: waar wetenschap en praktijk samen komen. Schoolmanagement totaal, 2,6-9.
 23. Bakx, A. (2020). Aandacht voor het zelfbeeld: hoe zien kinderen zichzelf? JSW, special hoogbegaafdheid, 32-34.
 24. Meens, E. & Bakx, A. (2019). Ik heb altijd al juf willen worden. Onderzoek van Onderwijs, 28(2), 4-10.
 25. https://www.radboudrecharge.nl/nl/artikel/geef-hoog-begaafde-kinderen-meer-regie-over-eigen-leren.
 26. Bakx, A. (2019). Cyclisch onderwijs ontwerpen in een professionele leergemeenschap: op naar de top voor iedere leerling. In: M. Lieskamp & R. Vink. Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap. Huizen: Pica.
 27. Bakx, A., & Bronsveld, E. (2019). Perspectief van het hoogbegaafde kind: wie ben ik?! Zorgbreed, 62 (16, 2), 16-25.
 28. Frumau, M. (2015). Slim 2.0
 29. Frumau, M. (2014). KOKO, een karakteristiek. (klik hier voor de referentielijst)
 30. Presentatie Onderwijs op maat! – door Mia Frumau (2012).
 31. Frumau-van Pinxten, W.L. (2010). De historische ontwikkeling van de theorie en wetenschappelijke modellen over ‘hoogbegaafdheid’.
 32. Frumau, W.L. (2007). Gave peers, samen leren omgaan met begaafdheid.Begaafd in talent, congresbundel (pp.119-122). CPS, Amersfoort.
 33. Frumau-van Pinxten, W.L. (2005). De delicate dans. Talent, tijdschrift over hoogbegaafdheid, 7/2,30-32.
 34. Frumau, M., Overbeek, M., & Peters, W. (2002). Problemen bij hoogbegaafdheid. Jeugd in school en wereld, 86 (3), 7-12.