Consultatie

Cliënten die bij onze praktijk staan ingeschreven krijgen een behandeling op maat. Voor of
tijdens de behandeling wordt waar nodig psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek
ingezet om deze behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook komt het voor dat er
gevraagd wordt om een second opinion omdat er getwijfeld wordt aan eerder verricht
onderzoek.
PPF biedt ook de mogelijkheid tot consultatie aan collega’s van andere instellingen zonder
dat dit meteen betekent dat een behandeling bij PPF opgestart gaat worden. Dit geldt voor
zowel kinderen als (jong)volwassenen.
PPF beschikt over de expertise om deze en daaraan gerelateerde vragen te kunnen
beantwoorden.

Een vaak gestelde vraag is: “Is er sprake van een hoog ontwikkelingspotentieel
(hoogbegaafdheid) en zo ja, is er een samenhang met de problematiek vanuit het
perspectief van de client?”
Een andere vraag: “Kan er sprake zijn van een misdiagnose?”

Waar nodig wordt het antwoord op deze vragen ondersteund met diagnostisch onderzoek.
Onze praktijk beschikt over een uitgebreid testinstrumentarium en onderzoek wordt
uitgevoerd door ervaren professionals.
Wij werken standaard vanuit een holistisch perspectief gestoeld op het bio psychosociale
model. Dat wil zeggen dat wij breed kijken naar het probleem in de context waar u of uw
kind mee te maken heeft.

Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid tot consultatie aan scholen van basis en
voortgezet onderwijs en gemeentes.

Mocht u behoefte hebben aan een consult, al dan niet onderbouwd met een onderzoek,
neem dan contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook is het van groot belang
dat u vooraf weet wat de kosten hiervan zijn en wat wel of niet vergoed wordt.