Specialistische GGZ (SGGZ)

De praktijk biedt Gespecialiseerde / Specialistische GGZ (SGGZ). Indien u een verwijzing hebt van de huisarts voor SGGZ, of in bezit bent van een beschikking door de gemeente (voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar) afgegeven voor de SGGZ kunt u bij ons terecht.
De huisarts verwijst u naar de SGGZ als de problemen complex en langdurend zijn of verweven zijn met de gezinsdynamiek.

Psychotherapie is vaker geïndiceerd binnen de Specialistische GGZ. Psychotherapie is een vorm van psychologische behandeling die specialistisch is, waarbij de cliënt een proces van verandering doormaakt. Als er sprake is van een intensieve psychotherapeutische behandeling dan wordt een proces in gang gezet dat leidt tot daadwerkelijke verandering. Het doel is om binnen dit proces de scheefgroei die in de ontwikkeling is opgetreden weer om te buigen zodat iemand weer wordt die hij of zij daadwerkelijk is. Van u en uw kind wordt, net als van de therapeut, hard werken verwacht om dit tot stand te brengen.

Binnen de SGGZ wordt, als dit geïndiceerd is, samengewerkt binnen ons multidisciplinair team.

Afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek kan er zowel een kortdurende als langlopende therapie geboden worden. Concreet betekent dit dat het behandelaanbod kan bestaan uit (elementen van) diverse therapievormen, zoals o.a.: existentiële psychotherapie; cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie (met of zonder beeldende middelen), oplossingsgerichte therapie, inter-persoonlijke therapie, groepstherapie, steunende structurerende behandeling/begeleiding, systeembegeleiding aan huis, ouderbegeleiding en medicamenteuze therapie/farmacotherapie.

Op dit moment is farmacotherapie enkel mogelijk in praktijklocatie Vught. Wij zijn in overleg met psychiater voor praktijklocatie Nijmegen. Tot nadere ontwikkeling zal sprake zijn van doorverwijzing voor farmacotherapie indien geïndiceerd.

Voor informatie over het Multidisciplinaire team zie Medewerkers.

Voor informatie over vergoedingen zie Tarieven.