Anoek van Rooij

Psycholoog

SKJ 130002308

Mevr. A.J. (Anoek) van Rooij MSc. is sinds september 2020 als psycholoog werkzaam bij PPF Centrum binnen de tak van de jeugdzorg. Anoek doet zowel diagnostiek als behandeling. Zij vindt het belangrijk om de cliënt en het cliëntsysteem de ruimte te geven om zich te laten zien en hen te leren kennen. Haar stijl is open, met oprechte interesse en gericht op samenwerking. In de behandeling met kinderen en jongeren maakt zij gebruik van creatieve werkvormen, bouwmaterialen, spelletjes, boekjes, filmpjes, drama en beweging, aansluitend bij de interesses van de client. Ten behoeve van de ontwikkeling van het kind of de jongere betrekt zij het cliëntsysteem, onder andere ouders/opvoeders, scholen, andere voor de cliënt belangrijke personen of hulpverleners bij het diagnostiek/behandelproces. Naast ervaring met kinderen en jongeren heeft Anoek ook ervaring in het behandelen van volwassenen met chronische lichamelijke klachten. Zij is bekend met CGT, EMDR, schematherapie en Brainblocks.