Rianne Weststrate-van Damme

Gezondheidszorg-psycholoog, i.o. tot Systeemtherapeut

BIG 99933815625 ; SKJ 130003224

Mevr. drs. M.S. (Rianne) Weststrate is sinds november 2020 werkzaam in onze praktijk. Rianne heeft jarenlang een eigen praktijk gehad, van waaruit zij kinderen, jeugdigen en hun ouders begeleidde. Daarnaast was zij werkzaam als psycholoog binnen een orthopedagogiekpraktijk. Vanaf de start van haar praktijk heeft Rianne zich gericht op kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel, maar heeft tegelijkertijd ervaring opgedaan met een breed scala aan problematiek zowel op het gebied van behandeling als diagnostiek. Rianne heeft de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education gevolgd en afgerond. Tevens heeft zij zich verdiept in diagnostiek bij 'dubbel-bijzondere' kinderen en jeugdigen, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, acceptance en commitment therapie, systeemtherapie en EMDR. In haar werk sluit Rianne zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de client. Ze werkt op maat en systeemgericht en zoekt samenwerking daar waar het nodig is. Haar persoonlijke stijl kenmerkt zich door een luisterende, open en empathische houding, het delen van kennis en het geven van inzicht, humor en speelsheid, waarbij ze het belangrijk vindt dat de client zich eigenaar voelt van het eigen proces.